صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> بهره برداری از فرصت های فنآورانه ( 104 )

بهره برداری از فرصتهای فنآورانه

اهداف برنامه :

درک مفهوم فرصت و انواع نگرش های موجود درخصوص آن
آشنایی با منابع کشف، خلق و توسعه فرصت
آشنایی با فرآیند و ارکان ارزیابی فرصت
مرور مهم ترین الگوهای بهره برداری از فرصت ( فنآورانه )

درک مفهوم پنجره فرصت و نحوه تصمیم گیری پیرامون زمان کشف و بهره برداری از فرصت

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی