صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> آشنایی با مدل کسب و کار ( 107 )

آشنایی با مدل کسب و کار

اهداف برنامه :

آشنایی با مفهوم و کابرد مدل کسب و کار
درک رویکردهای گوناگون در مورد مدل کسب و کار
شناخت انواع و اجزای مدل کسب و کار
شناسایی کارکردها و محدودیت های مدل کسب و کار
فرآگیری نحوه تدوین و ارزیابی مدل کسب و کار

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی