1395/10/29
اسامی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزیده در بیست و دومین جشنواره رازی متن :
1394/6/1
جلسه کمیته برگزار کننده مجمع عمومی شبکه تحقیقات سلامت روان مورخ 31/5/94 در دبیرخانه شبکه برگزار گرد ...
1394/5/31
محل برگزاری: دفتر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی