1394/6/1
جلسه کمیته برگزار کننده مجمع عمومی شبکه تحقیقات سلامت روان مورخ 31/5/94 در دبیرخانه شبکه برگزار گرد ...
1394/5/31
محل برگزاری: دفتر معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1394/2/20
جهت دانلود اسلایدهای ارائه شده در کارگاه کشوری ثبت سرطان جمعیتی به این لینک مراجعه نمایید.
1394/2/14
تیم کارشناسان آژانس بین‏ المللی تحقیقات سرطان (IARC) در تاریخ ششم الی دهم اردیبهشت ماه از زیرساخت‏ ...