1398/9/11
در روز یکشنبه 1398/09/10 جلسه کمیته تجهیزات پزشکی در سالن همایش های دفتر توسعه سلامت برگزار گردید
1398/9/3
از مجموع 89 مرکز رشد فناوری وزارت بهداشت در سطح کشور 80 مرکز دارای مجوز و 9 مرکز در حال اخذ مجوز هس ...
1398/9/2
مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت در روز چهارشنبه مورخ 22/8/1398 از مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واح ...
1398/9/2
مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت در بازدیدی دو روزه از زیر ساخت های فناورانه دانشگاه علوم پزشکی اصفه ...