1397/8/22
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمد توکلی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست مرکز حراست و ...
1397/8/22
رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: در نشست مشترکی که امروز با حضور معاون علمی و فناوری ...
1397/8/14
روز دوشنبه به تاریخ 1397/08/14 جلسه کمیته تجاری سازی در محل سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگز ...
1397/8/12
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، ریاست دکتر رضا ملک زاده در سمت رییس موسسه ملی توسعه تحقیق ...
1397/8/1
جلسه روسای آزمایشگاههای جامع تحقیقات (فاز دوم)، روز یکشنبه ۲۹ مهرماه با حضور آقایان دکتر ملک زاده، ...
1397/7/24
در روز سه شنبه 1397/07/24 جلسه نمایندگان کلان مناطق مالکیت فکری در محل سالن اجتماعات دفتر توسعه فنآ ...