1396/6/15
دکتر حسین وطن پور رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از بین سه هزا ...
1396/6/13
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر شاهین آخوند زاده قائم مقام معاونت تحقیقات و ف ...
1396/6/13
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر رضا نجفی پور را به عنوان مشاور اجرایی و رئیس ...
1396/6/11
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر رضا ملک زاده را درسمت خود به عنوان معاون تحقیقات و فن ...
1396/5/31
در مهرماه سال 1396 فستیوال بازاردارایی فکری در حوزه ایده ها، نوآوری ها و اختراعات صنعت تجهیزات ورزش ...