1397/11/27
دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی سید کامل تقوی نژاد را به عنوان معاون توسعه ...
1397/11/16
در روز سه شنبه 1397/11/16 جلسه کمیته توسعه ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی در محل سالن هما ...
1397/11/16
ازکلیه شرکت های واجد شرایط به منظور مشارکت و فراهم کردن فضای بهره مندی از خدمات راهبردی و پشتیبانی ...
1397/11/15
با رأی موافق مجلس، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد
1397/11/15
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، گفت: اتخاذ سیاست های جامع در سطح ملی برای پیشگیری بهتر و درمان ...