1398/8/20
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در نشستی با حضور مدیرکل تدوین استانداردهای ملی سازمان است ...
1398/8/20
گارگاه"آشنایی با فرآیند تکمیل و بررسی پرونده های ابداعات و اختراعات" ویژه کارشناسان رابط ابداعات و ...
1398/8/19
در نشستی در تاریخ 13 آبانماه سال 98 مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت، جناب آقای دکتر وطن پور با فنا ...
1398/8/18
داروی ماسیتنتان برای درمان بیماران مبتلا به پرفشاری اولیه ریوی از ابتدای سال آینده در تعهد بیمه ای ...