1398/2/4
در روز چهارشنبه به تاریخ 1398/02/04 جلسه کمیته تخصصی دارو و فنآوری های نوین در محل سالن همایش های د ...
1398/2/3
هفته سلامت امسال (1398) با شعار " Primary Health Care a path towards Universal Health Coverage مرا ...
1398/1/27
در روز دوشنبه به تاریخ 1398/01/26 نشست شرکت های دانش بنیان جهت آشنایی با بازار صادراتی عراق در سالن ...
1398/1/20
جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وزارت جهاد کشاورزی ...
1397/12/25
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ملک زاده به عنوان نایب رئیس شورای‌عالی و رئیس ...
1397/12/21
دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر حمیدرضا صفی خانی را به عنوان رییس مرک ...