صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> طرح کسب و کار ( 112 )

طرح کسب و کار

اهداف برنامه :

درک ضرورت طراحی و تدوین طرح کسب و کار
آشنایی با انواع و اجزای طرح کسب و کار
شناسایی ویژگی های یک طرح کسب و کار موفق
فراگیری نکات لازم برای طراحی یک طرح کسب و کار

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی