صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> روش نمایش توالی فعالیت ها و برآورد زمان ( 205 )

روش نمایش توالی فعالیت ها و برآورد زمان ( 205 )

 

اهداف برنامه:

آشنایی با روش‌های تعیین مدت زمان فعالیت‌ ها
آشنایی با انواع پیش نیازی‌ ها
آشنایی با نمودار گانت و زمانبندی فعالیت‌ ها


لینک های مربوطه :

 

صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی