صفحه نخست >> آموزش >> مدیریت پروژه >> روشهای برآورد هزینه و روند آنها ( 207 )

روشهای برآورد هزینه و روند آنها( 207 )


اهداف برنامه:

آشنایی با برآورد هزینه پروژه به روش تسطیح
آشنایی با برآورد هزینه پروژه کل به جزء (از طریق فهرست بها
آشنایی با براورد هزینه پروژه به روش هزینه بر مینای ز
آشنایی با بودجه بندی
آشنایی با منحنی Cash flow

 

لینک های مربوطه :

 

صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی