صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> انواع کارآفرینی ( 302 )

 

آشنایی با انواع کارآفرینی (302 )

اهداف برنامه:

آشنایی با انواع کارآفرینی
آشنایی با کارآفرینی فردی
آشنایی با کارآفرینی سازمانی
آشنایی با کارآفرینی اجتماعی

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل PDF