صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه >> بازاریابی ( 309 )

 

بازاریابی ( 309 )

اهداف برنامه :

آشنایی با مفهوم بازاریابی در کسب و کارهای تازه تاسیس
آشنایی با اهمییت بازاریابی در ایجاد رشد در کسب و کارها
آشنایی برنامه بازاریابی
آشنایی با آمیخته بازرایابی

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

-                    دانلود فایل PDF