صفحه نخست >> آموزش >> خلاقیت و طرح کسب و کار >> تکنیک های خلاقیت ( 403 )

تکنیک های خلاقیت (403)

اهداف برنامه:

آشنایی با قالب های ذهنی
معرفی تکنیک یورش فکری
معرفی تکنیک وارونه سازی
معرفی تکنیک چرا و چه می شد اگر؟
معرفی تکنیک واژه تصادفی
معرفی تکنیک فهرست خصوصیات
بررسی راهکارهای خلاق بودن

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی