صفحه نخست >> آموزش >> خلاقیت و طرح کسب و کار >> عملیات اجرایی ( 410 )

برنامه عملیات (410)

اهداف برنامه :

بررسی فن آوری تولید و فرآیند تولید
بررسی قابلیت تولید و ارائه خدمات و برنامه تولید
بحث در مورد تجهیزات و امکانات مورد نیاز و ویژگی های محل استقرار
آشنایی با زنجیره تامین
بررسی برنامه اجرایی و مزیت های رقابتی اجرایی

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی