صفحه نخست >> آموزش >> محیط کسب و کار >> محیط درونی کسب و کار 1 ( 706 )

محیط درون کسب و کار (706)

اهداف برنامه :

آشنایی کامل با محیط درونی سازمان و ترکیب عوامل شکل دهنده آن و چگونگی کنترل و مدیریت آن

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی