صفحه نخست >> آموزش >> محیط کسب و کار >> اهداف میانی و راهبردی سازمان ( 709 )

اهداف میانی و راهبردی سازمان (709)

اهداف برنامه :

شنایی با قوانین ثبت شرکت ها و تعاریف خود اشتغالی در کشور

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی