صفحه نخست >> آموزش >> محیط کسب و کار >> کسب و کار و تخصیص منابع ( 710 )

کسب و کار و تخصیص منابع (710)

اهداف برنامه :

آشنایی با مقیاسهای اقتصادی ظرفیت سازی بنگاه ها و رشد آن ها

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی