صفحه نخست >> آموزش >> محیط کسب و کار >> شاخص های محیط کسب و کار ( 712 )

شاخص های محیط کسب  و کار (712)

اهداف برنامه :

آشنایی با دموکراسی اقتصادی و تعریف شاخص های آن و داشتن اطلاعات جامع در مورد شاخص های رقابتمندی ملی و جهانی

لینک های مربوطه  :

-                    صوتی تصویری

- دانلود فایل آموزشی