صفحه نخست >> آموزش >> بازاریابی >> فروش ( 611 )

فروش (611)

اهداف برنامه :

 

آشنایی با مباحث فروش
جایگاه فروش در بازاریابی
ویژگی های یک فروشنده
آشنایی با مهارت های فروشندگی

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی