صفحه نخست >> آموزش >> تآمین مالی >> مقدمات مالی شرکتی ( 803 )

مقدمات مالی شرکتی(803)

اهداف برنامه:

ارزش زمانی پول

بازده و ریسک

انواع ریسک

مقدمه ای بر روش های تامین مالی

لینک های مرتبط  :

-                   صوتی تصویری

-                   دانلود فایل آموزشی