صفحه نخست >> آموزش >> تآمین مالی >> تآمین مالی از طریق سهیلات بانکی و تسهیلات کارآفرینی ( 809 )

اعتبار اسنادی و تامین مالی بین المللی (809)

اهداف برنامه :

 

آشنایی با انواع تسهیلات بانکی در ایران
آشنایی با راههای تامین مالی بانکی برای کارآفرینان
بررسی برخی دستور العملهای صندوق های کار آفرینی

 

لینک های مربوطه  :

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی