صفحه نخست >> آموزش >> شرکت های دانش بنیان >> شاخصه های ارزیابی شرکت های دانش بنیان و معرفی سامانه ثبت نام شرکت های متقاضی ( 902 )

شاخصه های ارزیابی شرکت های دانش بنیان و معرفی سامانه ثبت نام شرکت های متقاضی ( 902 )
اهداف برنامه:

 

توسعه شرکت های دانش بنیان

لینک های مرتبط :


 صوتی تصویری

دانلود فایل آموزشی