صفحه نخست >> آموزش >> شرکت های دانش بنیان >> معافیت های مالیاتی و گمرکی، کریدور صادرات، شبکه آزمایشگاهی، تسهیلات نظام وظیفه ( 904 )

معافیت های مالیاتی و گمرکی، کریدور صادرات، شبکه آزمایشگاهی، تسهیلات نظام وظیفه )  (904

اهداف برنامه :

 

توسعه شرکت های دانش بنیان

 

لینک های مربوطه  

-       صوتی تصویری

-       دانلود فایل آموزشی