صفحه نخست >> >> کارگاه ها >> 1395

کارگاه های برگزار شده حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در سال 1395

 

ردیف

عنوان کارگاه

از تاریخ

تا تاریخ

محل

مجری

مدعوین

1

کارگاه آموزشی “Elsevier”

1395/02/06

1395/02/06

شرکت فرآ آیدا

شرکت فرآ آیدا

روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور

2

کارگاه و همایش روسای کتابخانه های مرکزی و مراکز تامین منابع الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی کشور

1395/03/05

1395/03/06

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

گیلان

روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور

3

اولین کارگاه تخصصی آموزشی کتابدار پژوهشی کشوری (تهران)

1395/08/24

1395/08/26

دانشگاه علوم پزشکی ایران

ایران

روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور

4

اولین کارگاه تخصصی کتابداری بالینی منطقه 1 (گلستان)

1395/09/23

1395/09/25

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

گلستان

کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی گلستان-گیلان-مازندران-شاهرود-سمنان-بابل

5

اولین کارگاه تخصصی کتابداری بالینی منطقه2 (تبریز)

1395/07/13

1395/07/15

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تبریز

کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی تبریز- اردبیل-ارومیه-مغان بوکان-مرند-سراب

6

اولین کارگاه تخصصی کتابداری بالینی منطقه3 (کرمانشاه)

1395/08/11

1395/08/13

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کرمانشاه

کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه-کردستان-ایلام-همدان

7

اولین کارگاه تخصصی کتابداری بالینی منطقه4 (اهواز)

1395/11/04

1395/11/06

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اهواز

کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی اهواز-بهبهان-لرستان-دزفول-شوشتر-آبادان

8

اولین کارگاه تخصصی کتابداری بالینی منطقه 5 (شیراز)

1395/10/14

1395/10/16

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز

کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی شیراز-بوشهر-بندرعباس-فسا-کهکیلویه و بویراحمد-جهرم-لارستان-گراش

9

اولین کارگاه تخصصی کتابداری بالینی منطقه 6 (زنجان )

1395/12/09

1395/12/11

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

زنجان

کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی زنجان-اراک-قم-خمین-البرز-همدان-ساوه

10

اولین کارگاه تخصصی کتابداری بالینی منطقه 7 (اصفهان )

1395/11/12

1395/11/13

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان

کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان-یزد-کاشان-شهرکرد-

11

اولین کارگاه تخصصی کتابداری بالینی منطقه 9 (مشهد )

1395/07/06

1395/07/07

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد

کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد-بیرجند-بجنورد-سبزوار-گناباد-تربت حیدریه

12

اولین کارگاه تخصصی منابع اطلاعاتی داروسازی و علوم دارویی ویژه کتابداران

1395/12/07

1395/12/07

دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران

تهران

کتابداران کتابخانه های دانشکده داروسازی کشور