صفحه نخست >> منابع مرتبط >> کتاب >> کتاب اخلاق در پژوهش‌های پزشکی (ویرایش دوم)
 1.    شناسنامه کتاب 
 2.   راهنماهای اخلاق در پژوهش
 3.   درآمدی بر اخلاق در پژوهش‌های پزشکی
 4.   دستنامه‌ای برای طبابت صحیح
 5.  پیشگفتار مولف - تقدیر و تشکر
 6.   خاستگاه بازنگری اخلاقی پژوهش‌های پزشکی
 7.   کمیته‌های اخلاقی پژوهش‌های پزشکی حفاظت از منافع بیمار، پژوهشگر و نهادها
 8.   پژوهشگر و امکانات وی
 9.   اهمیت رضایت نامه‌ی آگاهانه
 10.   ارزیابی سود و خطر
 11.   فراروندهای پژوهشی قابل قبول
 12.   اصل رازداری
 13.   کارآزمایی‌های بالینی
 14.   پژوهش با داوطلب سالم
 15.   آیا دارونما اخلاقی است؟
 16.   ترتیب پرداخت غرامت
 17.   تحقیق بر روی کودکان، بیماران شدیدا ناخوش، افراد دچار اختلال در یادگیری و سایر گروه‌های آسیب پذیر
 18.   پژوهش بر روی خون و سایر بافت‌های اضافی
 19.   مطالعات مصاحبه‌ای و پرسش‌نامه‌ای
 20.   مطالعات اپیدمیولوژیک
 21.   پژوهش‌های ژنتیک- ملاحظات خاص اخلاقی
 22.   ژن درمانی
 23.   پژوهش بر روی جنین
 24.   پیوند از حیوان به انسان/ واقعیت‌های عملی
 25.   پایش پس از تصویب پژوهش توسط کمیته‌های اخلاقی
 26.   پیوست1. انجمن پزشکی جهانی- بیانیه هلسینکی
 27.   پیوست2. نمونه‌ای از اساسنامه‌ی یک کمیته‌ی اخلاقی تحقیقات پزشکی منطقه‌ای
 28.   پیوست 3. نمونه‌ای از فرم تقاضانامه‌ی کمیته‌ی اخلاقی پژوهش‌های پزشکی
 29.   پیوست4. راهنمایی برای تهیه‌ی برگه‌ی اطلاعات/ بیمار/ داوطلب
 30.   پیوست 5. نمونه‌ای از فرم رضایت‌نامه برای بیماران
 31.   پیوست 6. نمونه ای از نامه و پرسش نامه محرمانه برای بیماران، داوطلبان سالم
 32.   پیوست 7. نمونه‌ای از نامه و پرسشنامه‌ی بازنگری (پایش) برای پژوهشگران
 33.   منابعی برای مطالعه‌ی بیشتر/ پایگاه‌های اینترنتی مفید/ نشانی‌های مفید/ واژه یاب