صفحه نخست >> اداره / گروه های دفتر >> گروه فنآوری های تخصصی >> اهداف و وظایف
گروه فناوری های تخصصی همکار :

این گروه   متشکل از تعدادی از صاحبنظران علوم مختلف گروه پزشکی بوده که هدایت ، حمایت و نظارت  بر طرح های فنارانه حوزه سلامت را به عهده دارند. این گروه در تعامل با سایر گروه ها درتعیین  سیا ست هاو اولویت ها  مرتبط با فناوری نقش موثر دارد. این گروه  تخصصی شامل  12 کمیته تخصصی بوده وتمامی اهداف وبرنامه های آن پس از تصویب در دفتر اجرایی می گردد. تلاش در ایجاد ارتباط منسجم فیمابین صنعت ودانشگاه در حوزه فناوری های حوزه سلامت. رویکرد اساسی این گروه می باشد.

 

شرح وظایف گروه فناوریهای تخصصی :

 • فعالیت در حوزه های اولویت دار فناوری سلامت مانند: فناوریهای دارویی، بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، گیاهان دارویی ، سلول درمانی و سلولهای بنیادی ، واکسن ،  کیت و فراورده های آزمایشگاهی
 • تهیه فراخوان پروژه های کلان  فناوری سلامت در حوزه های فوق الذکر با توجه به سیاستها و  اولویتهای تعیین شده
 • بررسی طرحهای فناوری واصله  و انجام تمهیدات لازم جهت عقد قرارداد
 • نظارت بر طرحهای فناورانه و گزارش دهی سالانه نتایج طرحها
 • تشکیل کمیته های تخصصی فناوری در حوزه های تعیین شده
 • ایجاد و توسعه روابط بین بخشی با دانشگاهها و سایر سازمانهای ذیربط در جهت فناوریهای تخصصی
 • تهیه شیوه نامه های  مورد نیاز در حوزه های مختلف فناوریهای تخصصی
 • تهیه بانک اطلاعاتی متخصصین در حوزه های مختلف
 • ارتباط موثر و همکاری با حوزه ها و سازمانهای مرتبط با فناوری از جمله معاونت غذا و دارو و وزارت صنایع
 • هماهنگی با دفتر طرحهای کلان فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت حمایت از طرحهای تایید شده
 • ارائه طرحهای جامع برای حمایت از طرحهای فناوری در قالب بسته های تخصصی و یا پیشنهاد برای ایجاد کنسرسیوم های تخصصی

ساختار گروه :

رییس گروه فناوری های تخصصی –خانم دکتر ملیحه کیان فر

دبیران کمیته ها

روسای کمیته ها

اعضای کمیته ها

 

کمیته ها :

این گروه شامل 12 کمیته به شرح زیر می باشد:

اعضا

رییس کمیته

نام کمیته

ردیف

 دکتر نیلوفر نیک فر ، دکتر عبدالمجید چراغعلی ، دکتر علیرضا وطن آرا ، دکتر محمد مسعود علیمراد، دکتر حسین رستگار،دکتر اطیابی، مهندس فرامرز اختراعی

دکتر حسین وطن پور

کمیته فناوری های دارویی

1

 دکتر حمیدرضا ابریشمی مقدم ، مهندس محمودرضا مراتی ، دکتر مجید روحی ، مهندس جمال تولی، دکتر امیری، دکتر قزل ایاغ

مهندس محمد اسلامیت

کمیته فناوری های تجهیزات پزشکی 

2

دکتر حبیبی ، مهندس بهزادیان ، دکتر بی طرف

دکتر مسعود سلیمانی

کمیته فناوری اطلاعات وتله مدیسین

3

دکتر ناصر اقدمی ؛ دکتر حمید آقایان ، دکتر فرشید علاالدینی، دکتر کیوان مجدزاده

دکتر بهنام صادقی

کمیته سلول درمانی وپزشکی ترمیمی- 

4

 دکتر پیمان صالحی ، دکتر عزیزاله خیری، دکتر غلامرضا امین ، دکتر محمدباقر رضایی ، دکتر رضایی زاده، دکتر مینایی

دکترحسین  عاشری

کمیته گیاهان دارویی  - طب سنتی

5

دکتر سعید طالبیان مقدم، دکتر اصغررضا سلطانی ، دکتر محمد علی سنجری ، دکتر فرهاد طباطبایی ، دکتر سعید بهزادی پور، دکتر امیرسالار جعفرپیشه ،

دکتر علیایی

کمیته توان بخشی 

6

 دکتر هومن کاغذیان ، دکتر سعیده فخرزاده ،دکتر سید محسن زهرایی، دکتر محمود نبوی، دکتر تقویان ، دکتر ذوالفقاریان

    دکتر علی اکبر محمدی

کمیته واکسن وفراورده های بیولوژیک

7

 دکتر فرزانه عزیز محسنی، دکتر سیامک سمیعی ، دکتر محمد وجگانی ، دکتر محمدجواد غروی، دکتر بهزاد پوپک ، دکتر مرجان رهنمای فرزانه

دکتر هاشم صابری

کمیته فناوری های آزمایشگاهی (IVD)  

8

دکتر رضا عمید، دکتر محمد صادق آخوندی ، دکتر رضا مسائلی، دکتر حمید کشوری، دکتر گلابگیران ، خانم دکتر شکراللهی، دکتر عسگری
دکتر بهزاد هوشمند
کمیته دندان پزشکی
9
دکتر سید علیرضا مرتضوی ، دکتر منوچهر دادگرنژاد، دکتر سید علی فاطمی ،دکتر حمید رضا مقیمی
کمیته مواد آرایشی ، بهداشتی
10
دکتر سید هدایت حسیتی، دکتر عباس علی مطلبی، دکتر محمد حسین عزیزی، دکتر عبدالرضا محمدی ، دکتر سید محمد ابراهیم زاده ، دکتر یزدان پناه ، دکتر شکوری ، دکتر فرشچی
دکتر حاجی فرجی
کمیته غذا
11
دکتر وطن دوست ، دکتر شاه طاهری، دکتر حسینی، دکتر فرامرزی، دکتر هرمزی نژاد ، دکتر سروش مدبری ، دکتر آذری، دکتر دارایی
دکتر محمود قاضی خوانساری
کمیته سموم ، حلال ها و مواد شیمیایی
12