صفحه نخست >> >> صفحه نخست >> وظایف

وظایف گروه تامین منابع و اطلاع رسانی پزشکی :

همکاری مستمر در بررسی و تدوین خط مشی و سیاستهای کلی نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور

ارائه آمار و اطلاعات حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

طراحی و استقرار سامانه های جامع اطلاعات مقالات ، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی حوزه سلامت

تعامل و همکاری با کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

تدوین شاخصهای ارزشیابی  و رتبه‌بندی محتوایی وب سایت کتابخانه های مرکزی و مراکز اطلاع رسانی پزشکی

نظارت و ارزشیابی وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مدیریت و برگزاری کارگاه ها و همایش های آموزشی کشوری

همکاری با قطب های دهگانه کشوری

تامین منابع و بانکهای اطلاعاتی الکترونیک مورد نیاز جامعه محققین حوزه سلامت

تعامل با ناشرین و کارگزاران منابع اطلاعاتی

همکاری با وزارت ارشاد اسلامی در راستای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

آینده پژوهی در حوزه کتابداری سلامت در سطح کشور در راستای تدوین چشم اندازهای قابل دستیابی