صفحه نخست >> >> کمیته‌های اخلاق تابعه >> کمیته‌های اخلاق در پژوهش دانشگاهی

-          دانشگاه علوم پزشکی اراک

-          دانشگاه علوم پزشکی ارتش

-          دانشگاه علوم پزشکی  اردبیل

-          دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

-          دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-          دانشگاه علوم پزشکی البرز

-          دانشگاه علوم پزشکی اهواز

-          دانشگاه علوم پزشکی ایران

-          دانشگاه علوم پزشکی ایلام 

-          دانشگاه علوم پزشکی بابل

-          دانشگاه علوم پزشکی بم

-          دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

-          دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

-          دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

-          دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

-          دانشگاه علوم پزشکی تبریز

-          دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

-          دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

-          دانشگاه علوم پزشکی تهران

-          دانشگاه تهران

-          دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

-          دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

-          دانشگاه علوم پزشکی دزفول

-          دانشگاه علوم پزشکی جهرم

-         جهاد دانشگاهی 

-          دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

-          دانشگاه علوم پزشکی زابل

-          دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

-          دانشگاه علوم پزشکی زنجان

-          دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

-          دانشگاه علوم پزشکی سمنان

-          دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

-          دانشگاه علوم پزشکی شاهد

-          دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

-          دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-          دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-          دانشگاه علوم پزشکی فسا

-          دانشگاه علوم پزشکی قزوین

-          دانشگاه علوم پزشکی قم

-          دانشگاه علوم پزشکی کاشان

-          دانشگاه علوم پزشکی کردستان

-          دانشگاه علوم پزشکی کرمان

-          دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

-          دانشگاه علوم پزشکی گلستان

-          دانشگاه علوم پزشکی گناباد

-          دانشگاه علوم پزشکی گیلان

-          دانشگاه علوم پزشکی لرستان

-          دانشگاه علوم پزشکی مازندران

-          دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-          دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

-          دانشگاه علوم پزشکی همدان

-          دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

-          دانشگاه علوم پزشکی یزد

-          دانشگاه پیام نور

-          انستیتوپاستور

-          سازمان انتقال خون

-          سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

-          بیمارستان قلب شهید رجایی

-         موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران

-        جمعیت هلال احمر 

-        سازمان پزشکی قانونی کشور