صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> نوآوری فنآورانه در بهداشت و سلامت ( 102 )

نوآوری فنآورانه در بهداشت و سلامت

اهداف برنامه:

درک وضعیت کنونی بهداشت و درمان در ایران و جهان

درک ضرورت پرداختن به نوآوری ( فنآورانه )  در حوزه بهداشت و درمان

ارائه ویژگی ها و شرایط نظام بهداشت و سلامت مطلوب

آشنایی با روش های نوآوری در بهداشت و درمان

آشنایی با ارکان و عوامل موثر بر نوآوری در بهداشت و درمان

آشنایی با نوآوری های فنآورانه حوزه بهداشت و سلامت در سال 2014

 لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی ( قسمت اول )

-     دانلود فایل آموزشی ( قسمت دوم )