صفحه نخست >> آموزش >> کارآفرینی در فناوری >> تجاری سازی ( 109 )

تجاری سازی

اهداف برنامه :

آشنایی با تعاریف، مدل ها و ارکان تجاری سازی
شناخت استراتژی ها و روش های گوناگون تجاری سازی
شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی
درک چالش ها و موانع پیش روی تجاری سازی

 

لینک های مربوطه  :

-        صوتی تصویری

-        دانلود فایل آموزشی