صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
نخستین نشست هم اندیشی مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روز یکشنبه 27/5/98 توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار گردید..