صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
دومین همایش بین المللی ثبت بیماریها و پیامد های سلامت با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالن همایش های بین المللی این دانشگاه در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ آذرماه سال ۱۳۹۷برگزار گردید..
جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات هپاتیت، با حضور جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری و اعضای محترم شورای راهبردی آن شبکه در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید..
ارزیابی مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/27 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر محققی ، جناب آقای دکتر علی مقدم ، جناب آقای دکتر فرزادفر و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد..
ارزیابی مرکز پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1397/9/14 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر فیروز ، جناب آقای دکتر هنجنی ، سرکار خانم دکتر منصوری و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد..
ارزیابی مرکز گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در تاریخ 1397/8/30 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر مرآت و جناب آقای دکتر واحدی و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شد..
ارزیابی مرکز ریزفناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در تاریخ 1397/8/27 با حضور داوران محترم جناب آقای دکتر زرقی معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جناب آقای دکتر کبارفرد و اعضای محترم هیئت علمی مرکز و اساتید و پژوهشگران محترم مرکز و تیم کارشناسی و اجرایی مرکز توسعه و هماهنگی انجام شد..