صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
دکتر اصغر عبادی فر رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دکتر رضا نجفی پور مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری طی روزهای 12 و 13 تیرماه جاری از مراکز و آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تربت حیدریه بازدید نمودند..