صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی کیفی با حضور اساتید برجسته کشور آبانماه برگزار گردید.
مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات کارگاه آموزشی- اجرایی ارزشیابی پژوهشکده های علوم پزشکی کشور را برگزار نمود.
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر اصغر عبادی فر رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات را در سمت خود ابقاء کرد..