صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات هپاتیت، با حضور جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری و اعضای محترم شورای راهبردی آن شبکه در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید..
جلسه شورای راهبردی شبکه تحقیقات سلامت روان در تاریخ دوشنبه 11/4/97 در دفتر مقام محترم معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید..