صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی کیفی با حضور اساتید برجسته کشور آبانماه برگزار گردید.
نتایج ارزشیابی دانشگاه ها ی تیپ دو و سه در سال 1393.