صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
دومین همایش بین المللی ثبت بیماریها و پیامد های سلامت با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالن همایش های بین المللی این دانشگاه در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ آذرماه سال ۱۳۹۷برگزار گردید..
روز پنج شنبه مورخ 10 خرداد 1397 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهشید گیوی دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی با عنوان "طراحی، راه اندازی و اجرای نظام ملی ثبت بیماری های قلبی عروقی"، در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، انجام پذیرفت. این پایان نامه به راهنمایی جناب آقای دکتر گرک یراقی، سرکار خانم دکتر صراف زادگان و جناب آقای دکتر یادگارفر اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد..
اولین مقاله گزارش برنامه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت در مجله وزین فرهنگستان علوم پزشکی جهوری اسلامی ایران با عنوان ذیل منتشر شد..