صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری
نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان با حمایت کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورخ 6 تا 9 شهریور ماه سال 1397.
اسامی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزیده در بیست و دومین جشنواره رازی متن :.
مرحوم دکتر سعید شیر علی.