صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
چهارمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در روزهای 29 و 30 دی ماه سال 1395برگزار شد..
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی از طریق آدرس http://blacklist.research.ac.ir منتشر شد..
سومین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روزهای 15 و 16 دی ماه سال 1395برگزار شد..
امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به بیش از 300 عنوان مجله ناشر Sage فراهم شد.
دومین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاههای تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی همدان در روزهای 1 و 2 دی ماه سال 1395برگزار شد ..
در حال حاضر از کشور ایران تعداد 12 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در نظام رتبه‌بندیESIواجد رتبه هستند.
امکان دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به 33 عنوان از مجلات (British Medical Journal) BMJ فراهم شد.
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی از طریق آدرس http://blacklist.research.ac.ir منتشر شد..