صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
دومین همایش مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه های علوم پزشکی در سالن دارالفنون دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد..
سومین همایش رؤسا و کارشناسان ادارات انتشارات دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور روز دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 با سخنرانی جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید..
کارگاه آموزشی ویژه تربیت مدرسان ترجمان و انتقال دانش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ساعت 8:30 روز دوشنبه 12 آذر ماه 1397 با همکاری گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار گردید..
پانزدهمین همایش ملی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی تبریز با حضور روسای کتابخانه مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ‌ های 14 و 15 شهریور‌ماه سال 1397.
اولین همایش مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید..