صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 6 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان در تاریخ‌های 9 و 10 و 11 اسفند ماه سال 1395 برگزار گردید..
اولین کارگاه تخصصی منابع اطلاعاتی داروسازی و علوم دارویی ویژه کتابداران دانشکده های داروسازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران برگزار گردید..
پنجمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روزهای 16 و 17 بهمن سال 1395برگزار شد..
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 1 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی گلستان در تاریخ‌های 23 و 24 و 25 آذرماه سال 1395 برگزار گردید..
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 4 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی اهواز در تاریخ‌های 4-5 و 6 بهمن ‌ماه سال 1395برگزار گردید..
در حال حاضر از کشور ایران تعداد 13 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در نظام رتبه‌بندی ESI واجد رتبه هستند.