صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
دومین همایش سراسری روسای ادارات انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور 24 اردیبهشت ماه 1396 در محل مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید..
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 6 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان در تاریخ‌های 9 و 10 و 11 اسفند ماه سال 1395 برگزار گردید..
اولین کارگاه تخصصی منابع اطلاعاتی داروسازی و علوم دارویی ویژه کتابداران دانشکده های داروسازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران برگزار گردید..
پنجمین کارگاه پیشرفته علم سنجی از سری کارگاه های تخصصی مناطق دهگانه آمایشی کشور به میزبانی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روزهای 16 و 17 بهمن سال 1395برگزار شد..