صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
سومین کارگاه آموزشی ترجمان دانش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور روزهای یکشنبه و دوشنبه 23و24 تیرماه 1398 با همکاری مرکز بهره برداری از دانش سلامت برگزار گردید..
کارگاه آموزشی ویژه تربیت مدرسان ترجمان و انتقال دانش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ساعت 8:30 روز دوشنبه 12 آذر ماه 1397 با همکاری گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار گردید..
دومین کارگاه آموزشی ترجمان دانش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ساعت 8:30 روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1397 با همکاری گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. این کارگاه با سخنرانی آقای دکتر ملکوتی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران و آقای دکتر کبیری ریاست محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد..
در حال حاضر از 48 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی، 64.5% آنها با بهبود رتبه جهانی همراه بوده اند..