صفحه نخست >> آرشیو خبر >> مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
اولین کارگاه تخصصی منابع اطلاعاتی داروسازی و علوم دارویی ویژه کتابداران دانشکده های داروسازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران برگزار گردید..
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 1 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی گلستان در تاریخ‌های 23 و 24 و 25 آذرماه سال 1395 برگزار گردید..
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 4 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی اهواز در تاریخ‌های 4-5 و 6 بهمن ‌ماه سال 1395برگزار گردید..
امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به بیش از 300 عنوان مجله ناشر Sage فراهم شد.
امکان دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به 33 عنوان از مجلات (British Medical Journal) BMJ فراهم شد.
امکان دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم‌سازی بالینی ناشر مذکور با عنوان Essential Evidence Plus (EE+) فراهم شد.
اولین کارگاه آموزشی – تخصصی کتابداری پژوهشی و سیزدهمین گردهمایی دوره‌ای روسای کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تاریخ‌های 24-25 و 26 آبان ‌ماه سال 1395 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد..
اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 3 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی کرمانشاه در تاریخ‌های 11 و 12 و 13 آبان ‌ماه سال 1395 برگزار گردید..