صفحه نخست >> آرشیو خبر >> دفتر توسعه فنآوری سلامت
روز دوشنبه به تاریخ 1397/08/14 جلسه کمیته تجاری سازی در محل سالن همایش دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار شد.
در روز سه شنبه 1397/07/24 جلسه نمایندگان کلان مناطق مالکیت فکری در محل سالن اجتماعات دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید.
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/07/22 جلسه بررسی طرح مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید لوازم مصرفی چشم پزشکی شرکت رایان طب تیام برگزار گردید.
در روز دوشنبه به تاریخ 1397/07/16 همایش رؤسا و کارشناسان واحدهای مالکیت فکری و ثبت اختراعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید..
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از بارگذاری اطلاعات در سامانه شرکت‌های دانش‌بنیان و تشکیل انجمن شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.
در روز شنبه به تاریخ 1397/06/10 در محل دفتر معاون محترم تحقیقات و فنآوری تفاهم نامه بین معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت و هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منعقد گردید.
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/06/04 دستگاه HPLC در در دفتر مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد.
در روز یکشنبه به تاریخ 1397/06/04 جلسه شورای فنآوری سلامت در دفتر مقام محترم وزارت برگزار گردید.
در روز شنبه به تاریخ 1397/06/03 جلسه بررسی طرح تولید سیکلوترون در کشور، در سالن همایش های دفتر توسعه فنآوری سلامت برگزار گردید..