• ۱۰۰۳۹
  • ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵
برگزاری پنجمین همایش روسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

پنجمین همایش روسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار گردید.

پنجمین همایش روسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در روز سه شنبه 18/12/94 توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت برگزار گردید .

در این همایش ابتدا وظایف و کارکردهای جدید ادارات علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور توسط جناب آقای دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت اعلام گردید. در همین راستا، قابلیت های کاربردی و امکانات تخصصی سامانه علم سنجی اعضاء هیات علمی (ISID) توسط ایشان مورد تاکید قرار گرفت.

پس از آن، سرکار خانم دکتر امین پور رئیس گروه علم سنجی و انتشارات وزارت بهداشت ضمن ارائه گزارش مبسوطی از عملکرد کارشناسان علم سنجی دانشگاهها در سامانه ISIDبه تشریح وظایف کارشناسات علم سنجی در تکمیل اطلاعات این سامانه پرداختند.

"آشنایی با شناسه ORCiD و شیوه دریافت آن" ، "آشنایی با ایجاد مراحل ایجاد پروفایل نویسندگان در Google" و "آشنایی با شیوه اصلاح آدرس دانشگاه ها در بانک اطلاعاتی ISI" از دیگر برنامه های آموزشی این همایش بود که توسط سخنرانان ارائه شد.

در ادامه همایش،جلسه پرسش و پاسخ به منظور راهنمایی بیشتر و پاسخگویی به سوالات نمایندگان ادارات علم سنجی دانشگاه ها برگزار گردید. در خاتمه همایش، از کارشناسان علم سنجی برگزیده دانشگاههای علوم پزشکی کشور تجلیل و قدردانی به عمل آمد.