• ۱۰۰۴۰
  • ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵
مرکز در یک نگاه

گروه علم سنجی و انتشارات وزارت بهداشت با توجه به اهمیت شاخص های علم سنجی در تبیین روند تولید علم کشور، بازدهی پژوهش‌های علوم پزشکی و بهینه سازی مدیریت منابع انسانی و مالی در حوزه پژوهش شکل گرفت. این گروه بر آن است تا با سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و طراحی برنامه های لازم در راستای اعتلای جایگاه علمی کشور در سطوح بین المللی گام بردارد.