• ۱۰۰۴۱
  • ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۵
برگزاری ششمین همایش رؤسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ششمین همایش رؤسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید
ششمین همایش رؤسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه 1395 به مدت دو روز برگزار گردید. این همایش با سخنرانی آقایان دکتر ایمانیه رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر هاشمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی وزارت بهداشت افتتاح گردید. سپس گزارشی از عملکرد واحد علم سنجی دانشگاه توسط خانم دکتر حاتم مدیرمحترم اطلاع رسانی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارائه شد. در ادامه خانم دکتر امین پور رئیس گروه علم سنجی و انتشارات وزارت بهداشت به بررسی وب سایت های مراکز علم سنجی دانشگاه ها و ارائه الگوی پیشنهادی به منظور افزایش میزان بهره وری و مشاهده پذیری فرایندهای کلیدی پرداخت. در ادامه این همایش، شرکت کنندگان با موضوعات متنوعی شامل شاخص های نوین استنادی، وضعیت تولید علم در حوزه علم سنجی، شاخص های Altmetrics و شیوه های شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی آشنا شدند که توسط سخنرانان همایش بررسی و مطرح گردید. بازدیداز مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC)، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس از دیگر برنامه های جنبی ششمین همایش رؤسای ادارات و کارشناسان علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود.