• ۱۰۰۴۲
  • ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۵
نمایه سازی 30 عنوان مجله علوم پزشکی کشور در نمایه نامه ESCI پایگاه اطلاعاتی ISI Thomson Reuters

تعداد 30 عنوان از مجلات علوم پزشکی کشور در نمایه نامه ESCI پایگاه ISI Thomson Reuters نمایه شد.

با تلاش های گسترده معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برای نمایه‌سازی مجلات علوم پزشکی کشور در بانک ISI Web of Science و برگزاری جلسات و هماهنگی با نمایندگان شرکت مذکور در دو سال گذشته، تاکنون 30 عنوان از مجلات علوم پزشکی کشور در نمایه‌ نامه جدید این شرکت با نام Emerging Sources Citation Index یا ESCI پذیرفته و نمایه شده‌اند. لازم به ذکر است که دو عنوان از مجلات مذکور به زبان فارسی منتشر میشوند که این امر یعنی نمایه شدن مجلات فارسی در بانک اطلاعاتی ISI  برای نخستین بار است که اتفاق میافتد. بدین‌ ترتیب، مقالات منتشر شده این مجلات از ابتدای سال 2015 میلادی در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science قرار گرفته و در دسترسی فعلی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به بانک اطلاعاتی ISI، قابل جستجو و بازیابی می باشند.


فهرست مجلات نمایه‌ شده درنمایه نامه ESCI پایگاه اطلاعاتی ISI Thomson Reuters