• ۱۰۰۵۰
  • ۴ / ۵ / ۱۳۹۵
اعلام نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص h-Index در هفته دوم April سال 2016 میلادی

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را بر اساس شاخص h-Index در هفته دوم April سال 2016 میلادی اعلام کرد.

دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جدیدترین گزارش آن مرکز، نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخصh-Index  را اعلام نمود.

دکتر کبیری در ادامه اظهار داشتند این گزارش مربوط به هفته دوم آپریل۲۰۱6 میلادی بوده و توسط گروه علم سنجی این مرکز از پایگاه استنادی اسکوپوس تهیه و استخراج شده و شامل شاخص‌های علم سنجی محاسبه شده زیر برای هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است:

شاخص h-Index

تعداد کل مقالات

تعداد کل استنادات

میانگین استناد به ازای هر مقاله

تعداد استنادات بدون احتساب خوداستنادی

میانگین استناد به ازای هر مقاله بدون احتساب خوداستنادی

شاخص h-Index بدون احتساب خوداستنادی

لازم به ذکر است که تعداد دانشگاهها و موسسات آموزشی مورد بررسی از 43 مورد در گزارش قبلی مربوط به هفته دوم اکتبر 2015 به تعداد 65 دانشگاه در هفته دوم آپریل 2016 افزایش یافته است. بر اساس نتایج این بررسی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان و شیراز از نظر شاخصH-Index  به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفتند. این گزارش هر شش ماه یک‌ بار روزآمد و منتشر می‌شود.

نتایج رتبه‌ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس شاخص H-Index در هفته دوم April سال 2016 میلادی