• ۱۰۰۹۱
  • ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۵
فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI در ماه May سال 2016 میلادی

نتایج جدید نظام رتبه‌بندی ESI مربوط به ماه May سال 2016 میلادی منتشر شد.

نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه May سال 2016 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI-Essential Science Indicators اعلام شد. مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استناد در پایگاه اطلاعاتی ISI Web of Sciences در فاصله ده‌سال و دو ماه ژانویه 2006 تا پایان فوریه 2016 بوده و اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود.

به گزارش گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت،در نتایج اخیر این نظام رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی، تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور که در گروه 1% دانشمندان پُراستناد دنیا قرار گرفته‌اند به 36 نفر افزایش یافته است.

سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از این دانشمندان به شرح زیر می باشد:

·         19 نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران

·         4 نفر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

·         3 نفر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

·         2 نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی شهید بهشتی

·         2 نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی شیراز

·         2 نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی مشهد

·         2 نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی بقیة‌الله

·         1 نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران

·         1 نفر از دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان

در رتبه‌بندی اخیر، آقای دکتر شاهین آخوندزاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر علیرضا استقامتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، سرکار خانم دکتر پروین میرمیران از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و آقای دکتر مازیار مرادی لاکه از دانشگاه علوم پزشکی ایران برای اولین بار به جمع دانشمندان 1% برتر پُراستناد کشور پیوستند.

گزارش گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، فهرست دانشمندان 1% پُراستناد برتر علوم پزشکی کشور در ماه مِی 2016 نظام رتبه‌بندی بین‌المللی ESI در دوشکل ارائه شده است:

1- در صفحات 5-2، فهرست کامل دانشمندان 1% برتر، مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استنادات در کل مقالات و موضوعات (All Fields)

2- در صفحات 15-7، فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مقالات ایشان

فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور در نظام رتبه‌بندی ESI در ماه می سال 2016 میلادی