• ۱۱۲۰۳
  • ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵
برگزاری اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 3 به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی کرمانشاه

اولین کارگاه تخصصی – آمایشی کتابداری بالینی قطب 3 کشوری به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی کرمانشاه در تاریخ‌های 11 و 12 و 13 آبان ‌ماه سال 1395 برگزار گردید.

این کارگاه به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی کرمانشاه و با حضور کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی کردستان همدان ایلام در تاریخ‌های 11 و 12 و 13 آبان ‌ماه سال 1395برگزار گردید.

محورهای آموزشی کارگاه شامل موارد ذیل بود.

·         آشنایی با مفهوم (کتابداری بالینی)/ آشنایی با انواع منابع اطلاعاتی موثر در تصمیم گیری های بالینی

·         آشنایی با مقالات مروری نظام مند و جایگاه آن ها در تصمیم گیری بالینی

·         جایگاه و نقش کتابداران بالینی در تصمیم گیری های پزشکی

·         گاید لاین های پزشکی

·         پزشکی مبتنی بر شواهد

·         آشنایی با بانک اطلاعاتی Cochrane در محیط Wiley

·         آشنایی با مجموعه های Clinical Key Doctors/Clinical Key Nurse

·         آشنایی با مجموعه  UpToDate

·         آشنایی با مجموعه منابع بالینی ناشر Ovid شامل مجلات و   EBMR

شرکت کنندگان در کارگاه  طی بازدید از کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مستقر در بیمارستان طالقانی و نیز کتابخانه امام رضا با بخشهای مختلف آن آشنا شدند. امید است در آینده ای نزدیک شاهد پیشرفت های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی باشیم.
2