• ۱۱۲۰۵
  • ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵
برگزاری کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه 6 آمایش کشور

اولین کارگاه پیشرفته علم سنجی در منطقه 6 آمایش کشور در شهر زنجان برگزار گردید.

 اولین کارگاه پیشرفته علم سنجی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در روزهای 16 و 17 آبان ماه سال 1395 برگزار گردید. این کارگاه با سخنرانی آقایان دکتر شغلی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دکتر بهروزی رئیس محترم اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

در این کارگاه، شرکت کنندگان با موضوعات متنوع و مباحث مهمی شامل مفاهیم و کاربردهای علم سنجی، معرفی شاخص های جدید و ابزار نوین علم سنجی، همچنین شیوه های شناسایی مجلات معتبر، نامعتبر و جعلی و معرفی انواع سوء رفتارهای پژوهشی آشنا شدند.

تهیه گزارشات علم سنجی از بانک های اطلاعاتی Web of Science، Scopus  و سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی(ISID) از دیگر مباحث این کارگاه بود که توسط مدرسان به صورت تعاملی ارائه گردید.