• ۱۱۲۱۸
  • ۱ / ۱۱ / ۱۳۹۵
بروزرسانی مشخصات کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها

مشخصات مربوط به کمیته‌های تحقیقات دانشگاهی و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور توسط کارشناسان کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی تکمیل و بروزرسانی گردید. مشخصات برخی دانشگاه ها به دلیل عدم ارسال مشخصات از سوی آنها قابل بروزرسانی نبود، لذا مشخصات در سایت قرار نگرفته است.    

آخرین مطالب :