• ۱۱۲۲۵
  • ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم‌سازی بالینی

امکان دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم‌سازی بالینی ناشر مذکور با عنوان Essential Evidence Plus (EE+) فراهم شد

     به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات صورت ‌گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
 با ناشر
Wiley، دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه
 تصمیم‌سازی بالینی ناشر مذکور با عنوان
Essential Evidence Plus (EE+)  از طریق آدرس http://www.essentialevidenceplus.com تا 15 ژانویه 2017 فراهم شده است.


دریافت راهنمای محتوا و استفاده از منبع